با انواع شیوه های آجرکاری بیشتر آشنا شوید

شیوه‌ای است که به طور معمول در چوب مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی در کار تزئینات آجری در سطح‌های بسیار محدود نیز با آن برخورد داریم. قواره بری در واقع یکی از شیوه‌های آجر تراشی است که در آن به جای نقش شکسته، نقش گردان یا قطعه‌های منحنی به کار برده می‌شود. به آجر کاری با ترکیب آجرهای یک رنگ و ایجاد طرح و نقش‌های مختلف در سطحی صاف، رگ چینی می‌گویند. آجری که از پهلو و درازا در نما کار شده است. آجری که سر یا عرض آن به صورت افقی یا عمودی در نما کار شده است. آجری که از پهلو و درازا به طور عمودی در نما کار شده است. گاهی آجر و کاشی پیش بر با هم مخلوط می‌شدند و گل انداز کاشی در متن نما آجری چون نگین می‌درخشید. یکی از شیوه‌های بسیار ظریف و پرکار آجر کاری است که به کمک قطعه‌های مختلف آجرهای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات