یک تا ۵ فروردین ۳۸۰ هزار خودرو وارد مشهد شده است/ نگران موج دوم سفرها ...

یک تا ۵ فروردین ۳۸۰ هزار خودرو وارد مشهد شده است/ نگران موج دوم سفرها ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات