تشکیل قرارگاه جهادی بسیج شهرداری مشهد برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

تشکیل قرارگاه جهادی بسیج شهرداری مشهد برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات