یادمان های نوروزی هر شب ساعت ۱۰ مجازی به عید دیدنی مردم می روند/ ...

یادمان های نوروزی هر شب ساعت ۱۰ مجازی به عید دیدنی مردم می روند/ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات