۷۰ درصد بودجه سال ۹۹ شهرداری مشهد عمرانی است/ هزینه ریالی مصوبات ...

۷۰ درصد بودجه سال ۹۹ شهرداری مشهد عمرانی است/ هزینه ریالی مصوبات ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات