مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق اصفهان: تولید بیش از3 میلیارد كيلووات برق در نیروگاه اصفهان

مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق اصفهان: تولید بیش از3 میلیارد كيلووات برق در نیروگاه اصفهان

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات