مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق اصفهان: تولید بیش از3 میلیارد كيلووات برق در نیروگاه اصفهان

مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق اصفهان: تولید بیش از3 میلیارد كيلووات برق در نیروگاه اصفهان

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات