پایداری در توسعه؛ محور ضروری پژوهش‌های کاربردی در حوزه شهر و مسکن

پایداری در توسعه؛ محور ضروری پژوهش‌های کاربردی در حوزه شهر و مسکن

در خصوص مقوله اول یعنی رابطه توسعه محیط مصنوع در بستر طبیعت، سوال اصلی این است که راهبردهای توسعه ساخت و ساز در قدم نخست برچه مبنایی تعریف می‌شود؟ زیربنای برنامه‌های توسعه، پایداری و حفاظت محیط طبیعی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های آن است یا بهره ‌وری مالی-اقتصادی و یا فشارهای اجتماعی؟ همواره از توسعه پایدار و حفاظت محیط‌زیست در برنامه‌ریزی سخن گفته و از این واژه در تبیین اهداف سود برده‌ایم؛ اما در انتخاب و اولویت‌بخشی بین دو مقوله مذکور در عمل، به‌ جز در نمونه‌‌های اندک، اغلب با توجیه اهمیت توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و این ‌‌که از سود مالی حاصل از آن به ترمیم محیط‌زیست می‌‌پردازیم، به منافع مالی-اقتصادی اولویت داده‌‌ایم ایجاد ارزش افزوده در زمین‌های بایر در اطراف شهرها و روستاها و بدون توجه به ظرفیت‌های طبیعی در قالب ساخت شهرک مسکونی، گردشگری یا تجاری، با توجیه تامین سرمایه برای طرح‌‌های توسعه‌‌ای، اقدام دیگری است ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات