امکان درخواست تسهیلات از طریق پرتال بانک مسکن فراهم شد

امکان درخواست تسهیلات از طریق پرتال بانک مسکن فراهم شد

بر اساس این گزارش طراحی و پیاده سازی سامانه الکترونیکی اخذ درخواست تسهیلات و تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه پرتال بانک مسکن به آدرس bank-maskan. پس از ثبت درخواست تسهیلات به طرفیت شعبه مورد نظر مشتری، ابتدا سامانه نسبت به تطبیق آن با ضوابط و مقررات اقدام می‌نماید، به طور مثال پرداخت تسهیلات از محل حساب تعهدی مشتریان صرفا در شعبه افتتاح کننده حساب انجام می‌شود. درصورت وجود مغایرت در پرونده و یا نواقص اطلاعاتی در پرونده تسهیلاتی مشتری، شعبه بانک، نسبت به اعلام نواقص از طریق سامانه پیامکی به مشتری اقدام خواهد کرد و متقاضی می‌تواند از طریق پرتال بانک (و بدون مراجعه حضوری به شعبه) نواقص اطلاعاتی را تکمیل کند. پس از پرداخت هزینه علی الحساب تشکیل پرونده توسط مشتری، شعبه وارد فرآیند ارزیابی ملک می‌شود و نتیجه آن از طریق پیامک به مشتری اعلام شده و از مشتری برای حضور در شعبه دعوت می‌شود، سپس مشتری می‌تواند ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات