بشنوید| تمرکز بارش‌های امروز در مناطقی از البرز مرکزی/ یکشنبه و دوشنبه بیشتر مناطق کشور بارانی است

بشنوید| تمرکز بارش‌های امروز در مناطقی از البرز مرکزی/ یکشنبه و دوشنبه بیشتر مناطق کشور بارانی است

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات