انتصاب جدید در حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

انتصاب جدید در حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

طی این احکام آقایان سعید حسینی به عنوان رئیس گروه برنامه ریزی و صابر عباس زادی به عنوان رئیس گروه مشارکت و تجهیز منابع مالی منصوب شدند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات