انتصابات جدید در حوزه دفتر امور حقوقی و قراردادها

انتصابات جدید در حوزه دفتر امور حقوقی و قراردادها

طی این احکام خانم صدیقه قلی نیا نیکو به عنوان کارشناس قراردادهای فنی و آقایان شاهرخ شرافتمند به عنوان رئیس گروه قراردادهای خدماتی و حمید قاسمی فر به عنوان رئیس گروه تحصیل و تملک اراضی منصوب شدند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات