نگاهی بر داستان معماری بهرام شیردل

ولی از چشم یک معمار پنهان نمی‌ماند که طرح مرکز همایش‌های نارا، حتی پسرعمه باجناق دایی طرحی مثل شارستان رضوی نیست! جف با شعف زیادی این فرآیند را توضیح داد، ولی وقتی نوبت به شیردل رسید، با طعنه‌های ریشخندآمیزی به این روند اشاره کرد، گویی همین امروز حین سخنرانی دوستش آن را تازه فهمیده است! تنها یک‌بار گفت که مدتی است به این نتیجه رسیده‌اند که برای خلق معماری باید خود فضا و خلق آن را محور کار قرار دهند، و نه فرمی که از دلش فضا درآید. حتی جایی گفت این بزرگترین پروژه‌ی حال حاضر ایران است که شخصا گمان کنم نادرست بود! شاید عملیاتی نشدن طرحش در فرودگاه امام خمینی هم ضربه‌ی نهایی بود تا شیردل به کلی ریسمان‌ها را با تئوری‌های فولدینگ ببرد و به تدوین زبان معماری جدیدی بپردازد. گویی شیردل اینک در سایه‌ی سلیقه‌ی نفت‌زدگان خاورمیانه معماری می‌کند و به فرم‌های اگزوتیکی دامن می‌زند که ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات