گندزدایی نقاط آلوده و فضاهای عمومی شهر به صورت شبانه روزی در حال ...

گندزدایی نقاط آلوده و فضاهای عمومی شهر به صورت شبانه روزی در حال ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات