کاهش معاملات مسکن با ورود ویروس کرونا به پایتخت/ اعلام مناطق پرمعامله تهران

کاهش معاملات مسکن با ورود ویروس کرونا به پایتخت/ اعلام مناطق پرمعامله تهران

بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در اسفند ۹۸ تعداد ۱۰ هزار و ۲۴۲ واحد ثبت شده که این رقم نسبت به ماه قبل که رقمی معادل ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله بوده کاهش ۲۴. در عین حال، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفند ۹۸، ۱۵میلیون و ۶۵۸ هزار تومان معامله شد که این رقم در مقایسه با بهمن که ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان ثبت شده ۸. این گزارش حاکی است که بیشترین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی نیز به مناطق یک با هر مترمربع ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان، منطقه ۳ با ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان، منطقه ۲ با ۲۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان اختصاص یافته است. گزارش‌های دفتر اقتصاد مسکن حاکی است که در سال ۹۸، ۸۴ هزار و ۹۰۱ مبایعه نامه به شکل رسمی ثبت شده است که این میزان نسبت به سال ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات