مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز اعلام کرد:اولویت تامین برق پایدار در شرایط حساس

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز اعلام کرد:اولویت تامین برق پایدار در شرایط حساس

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات