مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز اعلام کرد:اولویت تامین برق پایدار در شرایط حساس

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز اعلام کرد:اولویت تامین برق پایدار در شرایط حساس

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات