آغاز بهره برداری بخشهایی از شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین در سال...

نماینده مجری بهره برداری از شبکه های آبیاری مرزی استان اردبیل گفت: بخشهایی از ناحیه عمرانی اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین در سال آبی جاری به بهره برداری رسید.

مهندس عباس قنبری افزود: براساس تلاش و پیگیری های انجام شده در سطح استانی و ملی و با برنامه ریزی و اقدامات معاونت طرح و توسعه و معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل، تامین آب حدود ۱۵ هزار هکتار از شبکه اصلی آبیاری و زهکشی خداآفرین امکان پذیر بوده و با توجه به پیشرفت احداث شبکه های فرعی آبیاری و ایجاد تشکل های قانونی آب بران توسط جهاد کشاورزی و پس از معرفی رسمی این تشکل ها به شرکت آب منطقه ای اردبیل، در مرحله نخست بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین، ۷ هزار هکتار اراضی تحت پوشش شبکه های فرعی آبیاری احداث شده، در سال آبی جاری تحت کشت و بهره برداری قرار می گیرند .

مهندس قنبری گفت: طبق هماهنگی انجام شده با سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل مقرر است در مرحله نخست از آغاز بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین، تشکلهای قانونی آب بران در ۳ هزار هکتار اراضی ناحیه عمرانی اول و ۴ هزار هکتار اراضی ناحیه عمرانی دوم شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین ایجاد گردد و به طور رسمی توسط سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل به شرکت آب منطقه ای اردبیل برای انعقاد قراردادهای حق اشتراک و تحویل حجمی آب معرفی شوند تا مطابق آنها اراضی تحت پوشش، انشاالله تامین گردد .

وی تصریح کرد: در همین راستا و با معرفی تعدادی از شرکت های تعاونی تولید روستایی از سوی سازمان جهاد کشاورزی، فورا جلساتی با نمایندگان تشکل های فوق برگزار شد و تاکنون با شش تعاونی تولید روستایی معرفی شده در ناحیه عمرانی اول مجموعا با سطح زیرکشت حدود هزار و پانصد هکتار قرارداد حق اشتراک و قرارداد تحویل حجمی آب منعقد شده است و آب مورد نیاز محصولات کشت شده آنها در حال تامین و تحویل می باشد‌ .

مهندس عباس قنبری اظهار داشت: با پیگیری و هماهنگی انجام شده با سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل تعاون روستایی استان اردبیل، برنامه ریزی شده تا در چند روزهای آتی نیز با معرفی سایر تشکل های آب بران توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در ناحیه عمرانی اول و دوم برای کشت محصولات بهاره، ضمن عقد قراردادهای حق اشتراک و تحویل حجمی آب با این تشکل ها، آب اراضی تحت پوشش آنها نیز سریعا تامین و تحویل شود .

وی در پایان گفت: شرکت آب منطقه ای اردبیل به منظور بهره مند شدن کشاورزان عزیز از سرمایه گذاریهای دولت در شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین، با به کارگیری شرکت دارای صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و استقرار آن در منطقه، برای تامین آب موردنیاز اراضی این شبکه در نواحی عمرانی اول و دوم آمادگی لازم را دارد و با معرفی تشکل های قانونی آب بران تحت پوشش شبکه از طریق سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل، در اسرع وقت اقدام لازم برای انعقاد قرارداد حق اشتراک و قرارداد تحویل حجمی آب به آنها را انجام خواهد داد و آب مورد نیاز اراضی تحت کشت را تامین و توزیع می نماید .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات