افزایش ظرفیت کانتینری از ۱۰۰ هزار به ۴۰۰ هزار TEU/ خارج سازی مغروقه‌های باقیمانده در آبراه اروند طی سال ۹۹

افزایش ظرفیت کانتینری از ۱۰۰ هزار به ۴۰۰ هزار TEU/ خارج سازی مغروقه‌های باقیمانده در آبراه اروند طی سال ۹۹

به گزارش ایلنا، نورالله اسعدی در مورد مهم‌ترین اقدامات بندری و دریایی خرمشهر در سال ۹۸ و مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های مدنظر طی سال جاری، اظهار کرد: در حوزه بندری می‌توان به افزایش ۲۶ درصدی تخلیه و بارگیری نسبت به سال ۹۷، افزایش ظرفیت کانتینری بندر از ۱۰۰ هزار TEU به ۴۰۰ هزار TEU، احداث و بهره برداری از ترمینال کانتینر و تامین تجهیزات تخلیه و بارگیری با سرمایه گذاری بخش خصوصی با مبلغ ۱۷۵ میلیارد تومان به عنوان مهم‌ترین اقدامات بندری صورت گرفته اشاره کرد. مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر در خصوص مهمترین اهداف و برنامه‌های حوزه دریایی خرمشهر در سال ۹۹، اظهار کرد: تامین ایمنی آبراه اروند از طریق ترکیب تمامی قراردادهای جستجو و نجات، مقابله با آلودگی و علائم کمک ناوبری در قالب یک قرارداد تحت عنوان «قرارداد تامین ایمنی آبراه اروند»، خارج سازی مغروقه‌های باقیمانده در آبراه اروند و افزایش ضریب ایمنی تردد شناورها و نیز ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات