اعمال محدودیت های شدید در روز ۱۳فروردین در سطح مشهدمقدس/ لزوم توجه ...

اعمال محدودیت های شدید در روز ۱۳فروردین در سطح مشهدمقدس/ لزوم توجه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات