بازارهای میوه و تره بار و فروشگاه های "شهرما" تعطیل می شود

بازارهای میوه و تره بار و فروشگاه های "شهرما" تعطیل می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات