خودروهای ورودی به شهر مشهد ۲۴ ساعته ضدعفونی می شوند

خودروهای ورودی به شهر مشهد ۲۴ ساعته ضدعفونی می شوند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات