ممنوعیت تردد خودروها درخیابان های اصلی و فرعی در روز ۱۳ فروردین/ پلاک ...

ممنوعیت تردد خودروها درخیابان های اصلی و فرعی در روز ۱۳ فروردین/ پلاک ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات