مرکز تحقیقات مسکن از تدوین مقررات ملی ساختمان کنار گذاشته شد

به گزارش اخبار ساختمان، حامد مانی‌فر اظهار کرد: به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، امسال روند تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان تغییر می‌کند و این مسئولیت برعهده دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از دفاتر مجموعه معاونت مسکن و ساختمان قرار می‌گیرد. در چندماه آخر سال گذشته پیگیر این موضوع شدیم و امیدواریم با عملیاتی شدن آن، بتوانیم برنامه‌ریزی جدیدی را برای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان در معاونت مسکن و ساختمان و در دفتر مقررات ملی داشته باشیم. وی با یادآوری این‌که در رویکرد جدیدی که معاونت مسکن و ساختمان برای مقررات ملی دارد، وضع مقررات جدید در حوزه ساختمان و شهرسازی مدنظر است، افزود: ‌ تاکنون عمدتا مقررات موجود در حوزه فیزیک ساختمان بوده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات