آخرین مصوبات ستاد کرونا سازمان / تعیین واحد های کشیک جهت انجام کارهای عقب افتاده و ایجاد ساختار ارائه ی خدمات غیرحضوری

آخرین مصوبات ستاد کرونا سازمان / تعیین واحد های کشیک جهت انجام کارهای عقب افتاده و ایجاد ساختار ارائه ی خدمات غیرحضوری

--اختصاص مبلغ سیصد میلیون ریال در مرحله ی اول بابت صندوق حمایت از اعضاء و پرسنل درگیر بیماری

--اختصاص شماره حساب ۹-۱۷۹۷۷۳۴-۲۱۱ نزد بانک توسعه تعاون به نام سازمان نظام مهندسی جهت حمایت و کمک به اعضاء و دریافت هدایای نقدی--خرید ملزومات بهداشتی شامل : محلول ضد عفونی ، ماسک ، دستکش طبی ، شیلد و تب سنج در راستای مبارزه و پیشگیری از شیوع کرونا به مبلغ حدود یک میلیار ریال از ابتدای شیوع بیماری تا کنون جهت محافظت از اعضا و کارفرمایان و پرسنل

--حضور برخی واحدها به صورت کشیک جهت انجام کارهای عقب افتاده و ایجاد ساختار ارائه ی خدمات غیرحضوری


-- تعطیلی واحدهای سازمان تا تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ بر اساس دستور ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان ساختمان کشور و مصوبه هیات مدیره سازمان استان البرزلینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات