طی نامه مهندس خرم به روسای استانها تعطیلی سازمان ابلاغ شد

طی نامه مهندس خرم به روسای استانها تعطیلی سازمان ابلاغ شد


رئیس نظام مهندسی کشور تعیین تکلیف ادامه فعالیت سازمان ها را منوط به اتخاذ تصمیم از جانب ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا و ابلاغ بعدی اعلام نموده است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات