نامه رئیس سازمان به دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی

نامه رئیس سازمان به دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی


در متن نامه آمده است : با عنایت به افت شدید فعالیت های عمرانی و ساختمانی و کاهش درآمد مهندسان ناشی از بحران کرونا، امکان استمهال اقساط وام اعضای سازمان با توجه به مساعدت شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از کسب و کار به مدت 3 ماه فراهم گردد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات