نباید اقشار ضعیف را تنها بگذاریم/ مبارزه با کرونا به همراهی با اقشار ...

نباید اقشار ضعیف را تنها بگذاریم/ مبارزه با کرونا به همراهی با اقشار ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات