مولفه های تاثیر گذار بر پیش بینی بازار مسکن در سال ۹۹

محمد فراهانی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه پیش بینی بازار مسکن در سال ۹۹ از چندین مولفه و رویداد نشات می‌گیرد گفت:

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات