‌يك كركس مصري در زيستگاه هاي طبيعي شهرستان كاشان مشاهده شد

‌يك كركس مصري در زيستگاه هاي طبيعي شهرستان كاشان مشاهده شد

به گزارش«پارما» رئيس اداره حفاظت محيط زيست كاشان در اين باره گفت : يك كركس مصري ازگونه هاي بسيار نادر ودرحال انقراض در زيستگاه هاي طبيعي شهرستان كاشان مشاهده و ثبت شد.

حسين خادمي افزود: كركس مصري يا كركس كوچك (Neophronpercnopterus)يكي ازچهارگونه وكوچك ترين كركس ايران است وازمحدوده شبه قاره هند خاورميانه تا شمال آفريقا وجنوب اروپا پراكندگي دارد كه به كركس سفيد نيزمعروف بوده است وتنها گونه ازجنس   Neophron  درجهان است كه درفهرست  iucN ، از سال2007درخطر انقراض(EN)قراردارد.

به گفته وي ، مشاهده اين گونه درشهرستان كاشان مي تواند خبربسيار خوبي براي دوستداران محيط زيست باشد وبيان گر،پتانسيل ارزشمند اين شهرستان درزمينه تنوع زيستي وجلب گردشگرطبيعي وپرنده نگري است .


وي افزود: اين پرنده دراغلب مناطق دشتي –استپ كوهستان وكناره هاي جنگل به سربرده ودرصخره هاي مرتفع آشيانه مي سازد درايران تابستان ها نسبتا فراوان ودرزمستان به تعداد اندك درجنوب شرقي ديده مي شوند .


وي تصريح كرد: طرح بدن كركس مصري درحال پرواز،بال هاي درازمستقيم ونوك تيزبه رنگ سياه وسفيد ودم سه گوش سفيد مشخص است.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست كاشان گفت: سروگلوي پرنده بالغ پوستي زرد رنگ وبدون پراست وسروگردنش را انبوهي ازپرهاي كوتاه وفشرده مي پوشاند پروبالش سفيد چرك وشاه پرهاي نخستين آن سياه رنگ است .


حسين خادمي افزود :منقارش ازمنقارلاشخوارهاي ديگر باريك تراست رنگ پروبال پرنده نابالغ برحسب سن ازقهوه اي پررنگ تا سفيد چرك تغييرمي كند وسروپرهاي انبوه گردنش تقريبا قهوه ايي رنگ است .


به گفته وي،كركس مصري كه به نام كركس فرعون نيزمعروف است يك گونه درمعرض خطرازتيره ي عقابيان وتنها عضو سرده  Neophron  است زيست گاه اين پرنده از جنوب غربي اروپا وشمال آفريقا تا هند است ودرايران نيزيافت مي شود.


گونه هاي ديگرجانوري شاخص شهرستان كاشان عبارتند ازكل ،بز،قوچ ،ميش ،پلنگ ،گربه وحشي ،گربه پلاس ،كفتار،گرگ ،روباه ،پايكا ،انواع جوندگان وخزندگان ،انواع پرندگان ازجمله كبك ،تيهو بلدرچين ،كوكرشكم سياه، عقاب صحرائي، پيغو و ساير است.لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات