آمار منتشره پژوهشکده آمار اشتباه است

آمار منتشره پژوهشکده آمار اشتباه است

بر اساس بخشی از این گزارش که مشخص نیست آمار آن چگونه و از کجا استخراج شده، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۲۰ تهران طی بهمن سال گذشته در مقایسه با بهمن‌ماه سال ۹۷ بالغ بر ۱۶۵ درصد افزایش یافته است. مطابق این گزارشی که تصویر آن در ادامه می‌آید، متوسط قیمت مسکن در منطقه مورد اشاره از ۴ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که بررسی آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی حاکی از آن است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۲۰ طی بهمن سال ۹۷ بالغ بر ۴ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان بوده که این قیمت در بهمن ماه سال گذشته به ۷ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان افزایش یافت، یعنی حدود ۵۰ درصد رشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات