تماس ۶۵۶ هزار شهروند با ۱۳۷ در سال ۹۸

تماس ۶۵۶ هزار شهروند با ۱۳۷ در سال ۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات