کارگاه تولید ماسک در سازمان عمران راه اندازی شد

کارگاه تولید ماسک در سازمان عمران راه اندازی شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات