برنامه ريزي براي حفاظت از ذخاير ژنتيكي حيات وحش كشور از اولويت هاي دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي در سال 99 است

برنامه ريزي براي حفاظت از ذخاير ژنتيكي حيات وحش كشور از اولويت هاي دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي در سال 99 است


مدير كل دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي سازمان حفاظت محيط زيست، از تشكيل كارگروه ملي در سطح مديران كل دستگاه هاي مختلف و مرتبط براي مقابله، نظارت و مديريت گونه هاي مهاجم خبر داد و افزود: گونه هاي مهاجم گياهي و جانوري از تهديدات بالقوه و بالفعل ذخاير ژنتيكي و زيستگاه هاي مختلف در كشور هستند كه درصدد تشكيل كارگروه ملي براي مقابله با آن ها در ماه هاي انتهايي سال گذشته بوديم.
به گزارش«پارما» از سايت سازمان حفاظت محيط زيست، محمد مدادي مدير كل دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي به مناسبت 15 فروردين روز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي گفت: دستور مقام معظم رهبري در 15 فروردين سال 86 در خصوص ذخاير ژنتيكي كشور، توجه نظام در سطوح بالا به اين مهم را نشان مي دهد و وظايف ما براي برنامه ريزي و اقدام جدي در اين خصوص را صد چندان مي كند.
وي با اشاره به تصويب قانون حفاظت و بهره برداري از ذخاير ژنتيكي كشور در سال 97 افزود: در اين قانون وظايف سنگين و مهمي در حوزه حفاظت از ذخاير ژنتيكي حيات وحش بر عهده سازمان متبوع گذاشته شده است كه همكاري جدي واحدهاي ستادي و استاني را براي انجام آن ها مي طلبد.
خوشبختانه شاكله كلي ساختار حفاظت از ذخاير ژنتيكي در سازمان و دستورالعمل مربوطه در نيمه دوم سال گذشته تهيه و آماده شده است كه وظيفه سياستگذاري و برنامه ريزي براي عملياتي كردن وظايف محوله را برعهده خواهد داشت.
وي گفت خوشبختانه با تهيه و ابلاغ دستورالعمل نمونه برداري از حيات وحش در سال گذشته، گام موثري براي مديريت خروج نمونه هاي زيستي و ژنتيكي حيات وحش برداشته شد. هم چنين تهيه و نهايي شدن پيش نويس آيين نامه قانون حفاظت از ذخاير ژنتيكي با مسوليت وزارت جهاد كشاورزي و همكاري سازمان و ساير دستگاه هاي متولي در سال گذشته اقدام قابل تقديري بود كه اميد است با تصويب و ابلاغ آن در سالجاري روند اجرايي آن شروع شود.
مدادي هم چنين از تشكيل كارگروه ملي در سطح مديران كل دستگاه هاي مختلف و مرتبط براي مقابله، نظارت و مديريت گونه هاي مهاجم خبر داد و افزود: گونه هاي مهاجم گياهي و جانوري از تهديدات بالقوه و بالفعل ذخاير ژنتيكي و زيستگاه هاي مختلف در كشور هستند كه درصدد تشكيل كارگروه ملي براي مقابله با آن ها در ماه هاي انتهايي سال گذشته بوديم اما متاسفانه با شيوع كرونا به تعويق افتاد. بدون شك در سالجاري و بعد از عادي شدن شرايط به طور جدي دنبال خواهد شد.
گفتني است پس از دستور مقام معظم رهبري مبني بر تشكيل مركز ذخاير ژنتيكي و زيستي در 15 فروردين سال 86،  اين روز با عنوان روز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي نامگذاري شد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات