در نیروگاه شهیدرجایی قزوین انجام شد؛ تعمیر یک دستگاه والو موتوری واحد بخاری بدون خروج از شبکه تولید

در نیروگاه شهیدرجایی قزوین انجام شد؛ تعمیر یک دستگاه والو موتوری واحد بخاری بدون خروج از شبکه تولید

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات