به منظور کسب آمادگی تولید برق در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ خروج واحد 250 مگاواتی برای اجرای عملیات تعمیرات

به منظور کسب آمادگی تولید برق در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ خروج واحد 250 مگاواتی برای اجرای عملیات تعمیرات

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات