با تکیه بر دانش و تخصص سازندگان داخلی تحقق یافت؛ ساخت سیل های هوای یاتاقان واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی

با تکیه بر دانش و تخصص سازندگان داخلی تحقق یافت؛ ساخت سیل های هوای یاتاقان واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات