با اتمام تعمیرات واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین محقق شد؛ بازگشت دوباره 250 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور

با اتمام تعمیرات واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین محقق شد؛ بازگشت دوباره 250 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات