نیروگاه شهید رجایی درآمادگی تولید برق به حد نصاب تازه ای دست یافت

نیروگاه شهید رجایی درآمادگی تولید برق به حد نصاب تازه ای دست یافت

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات