آماده سازی زیرساخت های دولت الکترونیک برای انجام وظایف وزارت راه و شهرسازی به صورت دورکاری/ برگزاری الکترونیک جلسات در وزاتخانه و زیرمجموعه ها

آماده سازی زیرساخت های دولت الکترونیک برای انجام وظایف وزارت راه و شهرسازی به صورت دورکاری/ برگزاری الکترونیک جلسات در وزاتخانه و زیرمجموعه ها

وی ادامه داد: در این زمینه در گام نخست با تدابیر اتخاذ شده سامانه اتوماسیون اداری از طریق اینترنت و با لحاظ رمزنگاری اطلاعات در اختیار همه همکاران ستاد وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. غفاری در ادامه با اشاره به دیگر گام هماهنگی انجام گرفته در این زمینه تصریح کرد: در گام بعدی هماهنگی‌های لازم در خصوص راه اندازی ویدئو کنفرانس انجام شده است و در حال حاضر امکان بهره برداری از سرویس مذکور در ستاد وزارت راه و شهرسازی جهت برگزاری جلسات بصورت الکترونیکی برقرار است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات