در نیروگاه شهیدرجایی قزوین انجام شد؛ تعمیر یک دستگاه والو موتوری واحد بخاری بدون خروج از شبکه تولید

در نیروگاه شهیدرجایی قزوین انجام شد؛ تعمیر یک دستگاه والو موتوری واحد بخاری بدون خروج از شبکه تولید

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات