به منظور کسب آمادگی تولید برق در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ خروج واحد 250 مگاواتی برای اجرای عملیات تعمیرات

به منظور کسب آمادگی تولید برق در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ خروج واحد 250 مگاواتی برای اجرای عملیات تعمیرات

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات