با تکیه بر دانش و تخصص سازندگان داخلی تحقق یافت؛ ساخت سیل های هوای یاتاقان واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی

با تکیه بر دانش و تخصص سازندگان داخلی تحقق یافت؛ ساخت سیل های هوای یاتاقان واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات