با اتمام تعمیرات واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین محقق شد؛ بازگشت دوباره 250 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور

با اتمام تعمیرات واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین محقق شد؛ بازگشت دوباره 250 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات