ضدعفونی کردن ساختمان 1 و 2 اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی با دستگاه های پیشرفته توسط سازم...

ضدعفونی کردن ساختمان 1 و 2 اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی با دستگاه های پیشرفته توسط سازم...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات