بازدید رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیر کل بازرسی استان، مدیر کل راه و شهرسازی استان و شهردار بجنورد از ...

بازدید رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیر کل بازرسی استان، مدیر کل راه و شهرسازی استان و شهردار بجنورد از ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات