انتصاب سرپرستان و رؤسای خدمات مشترکین مناطق سه گانه آب و فاضلاب شهرستان ارومیه

انتصاب سرپرستان و رؤسای خدمات مشترکین مناطق سه گانه آب و فاضلاب شهرستان ارومیه

سرپرستان و رؤسای خدمات مشترکین  مناطق  سه گانه آب و فاضلاب ارومیه منصوب شدند.

علیرضا رضوی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی، در ادامه انتصابات مرتبط با یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی،سرپرستان مناطق دو و سه آب و فاضلاب شهرتان ارومیه را نیز منصوب نمود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان، طی احکام جداگانه ای ، ایرج جلیلی را به عنوان سرپرست آب و فاضلاب منطقه دو  و  سید مهدی خراسانی را به عنوان سرپرست منطقه سه آب و فاضلاب شهرستان ارومیه منصوب نمود.

در ادامه این انتصابات اصغر میلادفر، امیر حامدی و میرنعمت موسوی به ترتیب به عنوان رؤسای خدمات مشترکین مناطق یک، دو و سه آب و فاضلاب شهرستان ارومیه منصوب گردیدند.

گفتنی است پیش از این ، سید مهدی عصمت ساعتلو نیز به عنوان سرپرست آب و فاضلاب منطقه یک شهرستان ارومیه منصوب شده بود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات