بررسی آخرین جزئیات مسکن ملی در پرند

عضو هیئت مدیره شرکت عمران پرند افزود: ثبت نام واحد‌های فروش اقساطی را آغاز کرده‌ایم و در ۲ مرحله ثبت نامی که برای طرح اقدام ملی مسکن انجام شد در پالایش ثبت نام کنندگان مرحله اول حدود ۹ هزار و ۶۰۰ واحد متقاضیانشان واجد صلاحیت شدند و در همان ماه‌های ابتدایی از متقاضیان برای تشکیل پرونده دعوت شد. عضو هیئت مدیره شرکت عمران پرند توضیح داد: در پروژه ۸۸ هکتاری هم بخشی از پروژه توسط شهرداری مجوز گرفته شده و ساخت حدود ۴۶۰ واحد از این محدوده انجام شده و برای سایر واحد‌ها هم در مرحله انعقاد قرارداد با شرکاء و دریافت پروانه برای ساخت هستیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات