دیدار مهندس صبوری ، مدیرعامل توزیع نیروی برق استان با سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی ...

دیدار مهندس صبوری ، مدیرعامل توزیع نیروی برق استان با سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات