اجرای گروه سرود منادیان بصیرت رشت درشهرک های مسکونی رشت

اجرای گروه سرود منادیان بصیرت رشت درشهرک های مسکونی رشت

اجرای گروه سرود منادیان بصیرت رشت درشهرک های مسکونی رشت به مناسبت اعیادشعبانیه بامشارکت سازمان

فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در راستای ایجادپویایی ونشاط اجتماعی برای شهروندان فهیم که باماندن

درخانه به ریشه کن کردن شیوع ویروس کرونا کمک می کنند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات